Stolichnaya Stoli Kafya Coffee Flavored Vodka 1990's Bottle ( 750ML)

(Image  of 1)